Vasa

Vår bärförsäljning på två platser i Vasa inleddes 15.6. 2017.

Försäljningspunkterna i Vasa finns på följande adresser:

Skeppsgatan 13, vid ingången till Minimanis varuhus, se karta.

Kokkobergsvägen 2, vid huvudingången till K-citymarket Stenhaga, se karta.

Vi håller öppet måndag-lördag kl. 8-20 . Öppethållningstiderna kan variera litet till följd av variationen i bärtillgången.

Minimanis varuhus finns också här, och K-citymarket Stenhaga här. Öppethållningstiderna framgår på varuhusens webbplatser.

Från Vasa är det bara drygt 50 km till vår gård i Pörtom, där det alltid finns nyplockade bär att köpa under säsongen.