Karleby

Vår bärförsäljning i Karleby inleddes 16.6. 2017.

Försäljningspunkten finns på adressen Fabriksgatan 43, intill huvudingången till Minimanis varuhus, se karta.

Försäljningen är öppen må-lö kl. 8-20. Öppethållningstiderna kan variera litet till följd av variationen i bärtillgången.

Minimanis varuhus och öppethållningstiderna finns här.