Odlingar

Den viktigaste odlingsväxten på våra odlingar i Pörtom (Närpes) och Närvijoki (Jurva/Kurikka) är jordgubbe.

Vi odlar jordgubbar på ca 50 ha. Dessutom odlar vi hallon på 5 ha.